KÖNYVTÁRUNK SZOLGÁLTATÁSAI

  • A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata
  • Könyvtárban tartott oktatási órák, előadások
  • Tájékoztatás
  • Könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása
  • Kölcsönzés
  • Előjegyzés
  • Könyvtárközi kölcsönzés
  • Hangzó anyagok átjátszása, másolatok készítése

A könyvtárat a PTF hallgatói, oktatói, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. Ide sorolhatóak még végzett hallgatóink (a határon túliak is), gyülekezeti lelkipásztoraink, dolgozóink, valamint mindazok, akik számunkra ismert gyülekezetvezetők igazolásával szeretnék könyvtárunk szolgáltatásait igénybe venni. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A külső érdeklődők számára a helyben használat lehetősége biztosítva.