A KÖNYVTÁR TÖRTÉNETE

1991-ben alakult meg az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskolája. Kezdetben az intézményalapítással járó anyagi nehézségek nem tették lehetővé, hogy a hallgatók és az oktatók munkáját egy jól felszerelt szakmai könyvtár alapozza meg.

A könyvtárat 1992/1993-as tanévben hozták létre. Alapja ajándékkönyvekből állt össze. A könyveket zárt szekrényekben tárolták, a Gizella utcai könyvtárteremben. Eleinte a füzetes kölcsönzést bárki lebonyolíthatta a saját részére. Nagy lépést jelentett egy kanadai könyvtáros testvérnő: Lehotka Emese áldozatos munkája.

1996 tavaszán ennek eredményeként megkezdődött az állomány rendszerezése, melyben Weigert Emese (Jakab Emese) és Dér Hajnalka főiskolai hallgatók segítettek. ifj. Fábián Attila elkészített egy katalogizálást és kölcsönzést segítő számítógépes nyilvántartást szolgáló adatbázist. A nyár során Weigert Emese, Telegdi Natália (Lőrincz Natália) és Mihalec Alisa befejezte a katalogizálást, és felvitte a könyvek adatait ebbe az adatbázisba.

1996 őszétől Weigert Emese és Kiss László teológiai hallgatók kezdték el a könyvtárosi munkák ellátását.

Az állomány tudatos bővítése ekkor indult el. A könyvek beszerzése megrendelés és vásárlás útján történt. Dr. Komesz Mátyás, Papp József, Sárik Róbert és Weigert Emese végezték az ezzel járó feladatokat.

1997. december 5-től új épületbe költözött a főiskola, s a könyvtár lett egyik legértékesebb és legszebb ékessége. Mellette névváltozás is történt: Pünkösdi Teológiai Főiskola Könyvtára. Könyvtári bútorok, állomány elhelyezése és tájékoztatás elkészítése közben már megkezdődött a könyvtár nyitva tartása is. A könyvtár kialakításának munkálataiban nagyon sok munkát végzett Érsek István, a padlólapok elhelyezésétől kezdve a tájékoztató táblákig. Segítettek hallgatóink is, többek között Bartha Zsolt és Jánossy Ferenc. A függönyök és az ülőpárnák Makovei Jánosné és Érsek Istvánné kezemunkáit dicsérik. Külföldről érkező keresztény testvéreink: John és Karen Baich (Közép-Európa építkezési koordinátora), valamint Charlie Haines és felesége misszionáriusok Tennessee államból segítettek nagyon sokat. Szerződést kötöttünk a Könyvtárellátóval. Folyamatos pályázatokkal elkezdődött tudatos kiegészítése költségvetésünknek, mindig az éppen rendelkezésre álló lehetőségek szerint.

1999. október 25-én a könyvtári órák keretében elsős hallgatóink részére elkezdődött a – látogatással egybekötött megismerése – az Országos Széchenyi Könyvtárnak.

2000. március 7-én ismét Magyarországon járt Lehotka Emese kanadai misszionáriusnő, aki meglátogatta a főiskola könyvtárát is. A könyvtári munkákban kiemelkedő munkát végző teológiai hallgató: Szerdi Szilárd.

2000. november 30-án elkészült a könyvtár tetőtér beépítése. Építésvezető: Papp József. Mindez jelentősen megnövelte az alapterületet, mely 128,87 m² lett. Ezáltal lehetővé vált az állomány bővítése. A munkálatokban nagy segítséget nyújtottak külföldről érkező keresztény testvéreink: Camp Hill - Pensylvaniából, Christian Life Center (Keresztény Élet Központja), Paul Wislocky lelkipásztor testvér. Szeretnénk megteremteni a főiskola hallgatóinak, oktatóinak munkájához szükséges szakirodalom, valamint a gyülekezetekben feladatukat végző lelkészek folyamatos továbbképzéséhez szükséges állomány kialakítását. Célunk, hogy a pünkösdi tudományok központjává váljunk Európában.

2001. február 27-től a könyvtárban megkezdődött egy hordozható TV és videó készülék használata. Az órákon nyújtott segítség mellett folyamatosan megtekinthető lett a TV híradó, a PTF munkájához kapcsolódó videofilmekkel együtt.

2001. november 7-én könyvtári óra keretében ismét látogatást tettünk az Országos Széchenyi Könyvtárban. Az I. évfolyam nappali tagozatos hallgatói mellett még levelező tagozatos hallgató is jelen volt. Kísérő tanárok: Nagy Erika és Csernus Balázs.

2001. november 12-én elkezdődött a videokazettáink feldolgozása, Tót Szilvia (Gonda Szilvia) segítségével.

2002. december 4-én a Könyvtár 2 000 000 Ft-ot kapott az Oktatási Minisztériumtól. A pályázat összegén a SZIRÉN újabb programjának vásárlására és hat számítógépre – internetes elérhetőséggel – került sor. A számítógépes rendszergazda feladatait ifj. Fábián Attila, majd őt követően Jakab Balázs látja el. A könyvtári munkákban, feldolgozásban kiemelkedő munkát végző teológiai hallgató: Weke Yvette Nicolette. A könyvtáros hallgatók többek között részt vállaltak az olvasószolgálaton túl: vendégelőadók meghívásában, iskolaújság elkészítésében, videofilmek vetítésének szervezésében is. Feladataikat a „Könyvtáros szabályzat” alapján végzik, beosztásukat havonta kapják meg.

A PTF hallgatói lehetőséget kaptak ismét, hogy a Ráday Könyvtárba kedvezményesen beiratkozzanak. Ez a kapcsolat könyvtárunk kicsi volta és az akkreditáció követelményei miatt alakult ki. Diákjaink részére a beiratkozási díj felét a főiskola magára vállalta.

2004-es év folyamán a számítógépes feldolgozással folyamatos problémák voltak. Nem a programmal volt a baj, hanem azzal, hogy a program hónapokig nem lett instalálva. Miután ez megtörtént, kiderült, hogy a gép memóriája kevés a SZIRÉN program működéséhez. Ezek miatt állandóan leállt a program. A vírusvédelemmel való ellátás is megoldásra várt. Problémát jelent a könyvtárhoz kulcsot kapott személyek száma. A könyvtári munkát végzők tanév elején aláírásukkal igazolják a kulcsátvételt, felelősséget vállalva a könyvtár védelmében.

2006. márciusában az Élő Víz Alapítvány által kapott 100 000 Ft támogatásból ismét vásárolhattunk könyvtári bútorokat, melyeket az emeleti szinten helyeztünk el. A munkálatokat Révész Csaba végezte el, Mészáros László teológiai hallgatóval.

1997. november 1-től képzett könyvtáros alkalmazására került sor, Nagy Erika (Matyasovszkiné Nagy Erika) személyében. Mellette megmaradt két hallgató a könyvtárosi munkák végzésében: Weigert Emese és Kiss László.

1998. február 20–23-ig: Weigert Emese és Nagy Erika elkezdték a leltári munkákat. Sajnos sok problémára derült fény: A számítógépes nyilvántartásban hibák, pontatlanságok azt jelezték, hogy tennivaló lesz bőven. A leltározásra végül is 1998. június 29-től július 1-ig került sor, melyet Weigert Emese, Fazekas Hajnalka és Nagy Erika vittek véghez.

1999. február 26-án a „Könyvtári Bizottság” összejövetelt tartott. Paul Gracza főigazgató úr vezetésével Nagy Erika könyvtárvezető és a könyvtáros munkában segítséget végző hallgatók Csima Andrea és Nagy-Ajtai Erzsébet áttekintették a könyvtár helyzetét, megbeszélve a gyarapítási feladatok távlati tervét.

2000. március 6-tól Telegdi Józsefné, Marika részfeladat vállalásával elkezdte az új dokumentumok felvitelét a SZIRÉN könyvtáros programba. Mellette nagyon sokat jelentett, hogy folyamatosan megjavította a hibás, megrongálódott könyveket is, élve nyomdai munkában szerzett gyakorlatával. A SZIRÉN program működésében, használatában jelentős Gúti Ákos teológiai hallgató és Gúti Gyula számítógépes szakemberek munkája.

2001. február 13-án első ízben megrendeztük könyvtárosaink találkozóját.

2002. március 13. A könyvtárosok második találkozójára: Pilisen került sor. A PTF kisbuszát Klement András vezette. Elbúcsúztattuk a már végzős Csaplár Isabell és Németi Zsolt teológiai hallgatókat. A rendhagyó alkalom egy kis kirándulással és a Pilisi Evangéliumi Pünkösdi Közösség Imaházának megtekintésével egészült ki. Vendégként részt vett még Bretán Adrián is, aki folyamatosan sok segítséget nyújtott a könyvtári teendőkben. Mindezzel egy időben ismét Magyarországon járt Lehotka Emese, akivel a program miatt nem találkozhattunk, de átvettük ajándékait: Josephus Flavius életéről szóló könyvet, 10 000.- forinttal együtt. A könyvtárban lehetővé vált a fénymásolás is, mellyel eredményesebb kutatómunkát végezhetnek látogatóink.

2004. október 27-én kutatásmódszertan könyvtári óráinak keretén belül az I. évfolyam nappali tagozatos hallgatói részt vettek egy látogatáson az Országos Széchenyi Könyvtárban. Itt a könyvtáros kolléga ismét ismertette a Nemzeti Könyvtárunk működésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Kísérőtanár: Dr. Komesz Mátyás és Nagy Erika

2006. január 24–29-ig a számítógépes terem felújítása megtörtént. Révész Csaba lefestette a falat, majd a számítógépes asztalok hátára funérlemezeket szerelt fel, hogy a diákjaink a tiszta falat könnyebben megóvhassák. A zsinórok vezetésére aljzat került, melyet Jakab Balázs számítógépes rendszergazda segítségével korszerűbben elhelyeztek. Az emeleti szinten sor került még fogasok felszerelésére is, hogy levelezős hallgatóink kényelmesebben tárolják kabátjaikat a könyvtárban megtartott órák idején. Ezen a héten használhatóvá vált az új TV és DVD lejátszó is, mely az emeleti szinten külön erre a célra vásárolt zárt szekrényben került elhelyezésre. Mindezek a nyár folyamán bővültek még 5 db Mp3-as lejátszóval, tovább emelve a könyvtárban folyó munkák minőségi szintjét. Régi fénymásolónk is megújult. Egy új, korszerűbb gép kapott helyet a könyvtár olvasótermében.

2016-tól kezdve a könyvtár vezetését Sitku Tibor, a PTF adjunktusa látja el. Munkáját - ahogy eddig is - két hallgató segíti.

2017. február 11-én átadtuk az emeleti terem kisebb szobáját, amely több hónapnyi előkészítő munka után (régi és nem használt iratok, kazetták és egyéb holmik kiselejtezése, a szoba átrendezése, stb...) a könyvtár idegen nyelvű szekciója lett. Ez azt jelenti, hogy a kölcsönzők mostantól itt találják meg a könyvtár kínálatának minden NEM magyar nyelvű (többnyire angol és német) irodalmát. Természetesen ebben a kis szobában is rendben katalogizálva érhetők el a kötetek, valamint a szobában egy impozáns folyóirat-tartó bútor is megtalálható.

2018. márciusától kezdve egy új szekrényt helyeztünk el a Kézikönyvtárban, a földszinten: itt kapnak helyet a legutóbbi évek szakdolgozatai, évek szerinti bontásban. A szakdolgozatokat így a könyvtártagok átnézhetik és helyben használhatják is, kívánság szerint kifotózva vagy beszkennelve oldalakat belőlük. Megjegyezendő, hogy a közelmúltban egy ún. bedobónyílást is rendszeresítettünk - ezen keresztül akkor is vissza tudnak juttatni a könyvtártagok köteteket, ha éppen nincs nyitva a könyvtár.

2018. novemberétől ismét új szolgáltatást nyújt a könyvtár: minden hónapban Elektronikus Hírlevél készül, melyet az összes könyvtártag megkap e-mailben. A hírlevél az aktuálisan beszerzett könyvújdonságok közül ajánl többet is az olvasók figyelmébe, valamint csatolt mellékletben a következő havi nyitva tartást is tartalmazza.

2020 és 2022 között Magyarországot is sújtotta a koronavírus-járvány, ami a könyvtár életére is hatással volt. Ebben az időszakban jelentősen csökkent a látogatások és ezáltal a nyitvatartások száma is.

2022 szeptemberétől Sitku Tibor hat év munka után átadta a könyvtár vezetését Nyulászi Eszternek, aki egyben az intézmény egyik oktatója is.


Készítette: Matyasovszkiné Nagy Erika, Sitku Tibor Kiegészítette: Jakab Emese és Paul Gracza