SZABÁLYZAT

 1. Az olvasók a megfelelő erkölcsi és anyagi felelősség vállalása mellett vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait.
 2. A könyvtár használata díjtalan a PTF jelenlegi és volt hallgatói, oktatói, munkatársai, valamint az MPE lelkipásztorai, és az általuk kiadott igazolással rendelkezők részére.
 3. A kölcsönző köteles beiratkozni (ehhez szükséges a személyi igazolvány), és adatainak (például lakcím, telefonszám) esetleges későbbi megváltozását bejelenteni.
 4. A kölcsönzött dokumentumokat (legfeljebb 8 db) a könyvtárosnak be kell mutatni mind kölcsönzéskor, mind visszahozatalkor.
 5. A kölcsönzési határidő egy hónap, melynek további 30 napos meghosszabbítása csak a konyvtar@ptf.hu email címre küldött kéréssel lehetséges – ha a kívánt dokumentumra nincs előjegyzés.
 6. A határidőre vissza nem hozott könyvekre, illetve a meg nem hosszabbított kölcsönzésekre a lejárat napját követő naptól 20 Ft/kötet/nap késedelmi díjat számítunk fel, melyet 10 nap türelmi idő letelte után érvényesítünk.
 7. A 10 napos türelmi időt követően a könyveket vissza kell juttatni a könyvtárba – hosszabbítás a késedelmi díjas szakaszban már nem kérhető.
 8. A kölcsönző a tanév végén (tanévzáró előtt) köteles a kikölcsönzött dokumentumokat hiánytalanul visszaszolgáltatni a könyvtárnak.
 9. Az elveszett vagy megcsonkított műveket a kölcsönző azonos kiadású másik példánnyal, ha pedig erre nincs mód, úgy a műről készített és bekötött fénymásolattal köteles pótolni.
 10. Aki a könyvtárból anélkül visz el dokumentumot, hogy a könyvtárosnak bemutatná, megsérti a könyvtár rendjét, ezért annak használatából kizárható.
 11. Nem lehet kölcsönözni folyóiratokat, a kézikönyvtár állományát (piros jelzettel ellátott könyvek), védett dokumentumokat, audiovizuális és egyéb információhordozókat.
 12. Tilos a kölcsönzött vagy helyben használt dokumentumokba beleírni, aláhúzni!

Könyvtári Szervezeti és Működési Szabályzat >>>