Levélcím:          1183 Budapest, Gyömrői út 89.

Telefonszám:    +36 1 290 9517 / 109

E-mail cím:        konyvtar@ptf.hu